Anasayfa / Genel / Kıdem Tazminatı Hakkında Yeni Düzenleme 2017
Kıdem Tazminatı Hakkında Yeni Düzenleme 2017

Kıdem Tazminatı Hakkında Yeni Düzenleme 2017


Bu yazımızda son günlerde sık sık gündeme gelen kıdem tazminatı 2017 yasa taslağı hakkında bazı soruları cevapladık. Kıdem tazminatı kalkacak mı? Yeni kanuna göre kıdem tazminatı hangi tutar üzerinden kesilecek? Kıdem Tazminatını kim ödeyecek? 2017 düzenlemesiyle kıdem tazminatı ödemesi için işçinin ücretinden kesinti yapılacak mı? Kıdem Tazminatının yatırılacağı şirketi kim seçecek? Kıdem tazminatı 2017 yasa düzenlemesine göre bu soruları cevapladık.

Kıdem tazminatı hakkında genel bilgi almak için bu bağlantıya tıklayınız.


2017 düzenlemesiyle kıdem tazminatı kalkacak mı?

2017 düzenlemesiyle kıdem tazminatı kalkmayacak. Eski sistemde işçi, kıdem tazminatını doğrudan işverenden tahsil etmekteydi. Yeni sistemde ise kıdem tazminatı tutarı, devletin ruhsat verdiği kurumlardan oluşan bir fonda toplanacak. Yani, işverenden kıdem tazminatı kesintisi alınıp doğrudan fona aktarılacak. Böylece işçi işinden ayrıldığında, hakkı olan kıdem tazminatını bu fondan alacak.

Yeni kanuna göre kıdem tazminatı hangi tutar üzerinden kesilecek?

İşçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen maaş hizmet dökümündeki, aylık brüt kazancının %4’ü oranında kıdem primi kesilecek. Yapılan kıdem tazminatı kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçi ve işveren bilgileriyle beraber Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirilecek. İşverenler, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirilen kıdem tazminatı tutarını, kesintinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Emeklilik Gözetim Merkezi adına açılan hesaba yatıracak. İlgili hesaba işverence yatırılan paralar, Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığı ile işverence tercih edilecek firmaya aktarılacak.


 

Kıdem Tazminatını kim ödeyecek?

Yeni düzenlemede de kıdem tazminatı işveren tarafından ödeniyor. Bununla birlikte işverenler, prim yükümlülüğü sebebiyle çalışanların maaşlarından herhangi bir kesinti yapamayacak. Kanun çıktığında işverenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki her çalışan için düzenlemek zorunda oldukları Prim ve Hizmet Belgesi’nde işçinin prime esas aylık brüt kazancının %4’ünü kıdem primi olarak ayrıca belirtecek. Yapılacak bu düzenleme ile işçilerin halen 3033,98 TL üzerinden ödenen Kıdem Tazminatı tavanı 6113,40 TL üzerinden ödenecek. Bu duruma göre kıdem tazminatı tavanı yaklaşık 2 kat artmış olacak. %4 olarak belirlenen tutar, işçi sendikalarının talepleri dikkate alınarak %5 ya da %5,5 olarak kabul edilebilir. Şunu da belirtmekte fayda var; işsizlik sigortası işveren priminin %1.5 azaltılacak olmasın sebebiyle, gerçek kıdem primi yükü %3 veya %4 oranında olabilir.

2017 düzenlemesiyle kıdem tazminatı ödemesi için işçinin ücretinden kesinti yapılacak mı?

İşçinin SGK prim matrahı üzerinden %1 sigortalı, %0,5 işveren ve %0,5 devlet payı alınacak. İsteğe bağlı sigortalılardan ve işsizlik sigortası primini ödeyenlerden de %1,5 devlet payı alınacak.

Kıdem Tazminatının yatırılacağı şirketi kim seçecek?

Kıdem tazminatının yatırılacağı firmanın seçimi işverene bırakılmaktadır. Ancak primlerin hangi fonda değerlendirileceğine işçi karar verecektir. İşveren, Kıdem Tazminatı akdinin yürürlüğe girmesinin üzerinden asgari 1 yıl geçince, çalışanları adına açılan kıdem hesabı birikimlerini başka bir firmaya aktarma hakkına sahip olacak. Kıdem hesabındaki birikimin nasıl değerlendirileceği konusunda işçi hak sahibidir. İşçi bu hakkını kullanmaz ise ilgili birikimin en az %40’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen bir fonda değerlendirilir.


Kaçırma!

Unutulan Banka Hesabı Sorgulama 2019 listeler

Bankada Unutulan Paralar 2019 – Sorgulama ve Geri Alma

Kişilere ve kurumlara ait banka hesaplarında belli bir süre hareket olmayınca bu hesaplar Türkiye Bankalar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir