Anasayfa / Krediler / Devletten Genç Çiftçilere Hibe Kredi 2019

Devletten Genç Çiftçilere Hibe Kredi 2019


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal alandaki genç nüfusu teşvik etme, tarımı canlandırma ve istihdamı arttırma adına çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan biri de kırsal alanda yaşayan ya da yaşamayı taahhüt eden gençlere hibe kredi sağlamaktır. 18 – 40 yaş arasında tarım ve hayvancılık ile ilgili iş kurma planı olan kişilere sağlanacak bu hibe krediyi araştırdık. Genç çiftçilere hibe kredi ne kadardır? Genç çiftçilere hibe kredisi proje konuları nelerdir? 2017 Genç Çiftçi Hibe Kredi Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?2017 Genç çiftçilere hibe kredisine kimler başvurabilir? Genç çiftçilere hibe kredi başvurusu nasıl yapılır? Genç çiftçilere hibe kredi başvurusu için istenen belgeler nelerdir? Bakanlık tarafından tavsiye edilen genç çiftçi projeleri nelerdir? Soruların cevapları yazımızda…

Gençlere hibe kredi nedir? Genç çiftçilere hibe kredi ne kadardır?

Gençlere hibe kredi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal genç girişimcilere verilecek olan kredidir. Bu kapsamda genç çiftçilere bakanlık tarafından 30.000 TL‘ye kadar hibe sağlanabilecektir.


Genç çiftçilere hibe kredisi proje konuları nelerdir?

Genç çiftçilere hibe kredi hayvancılık, tarım ve yöresel ürünler gibi konularda verilebilecek. Bu kapsamda hibe almak isteyen kişiler aşağıda sıralayacağımız konularla ilgili proje hazırlayabilirler:

 • Hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdaki alanlarda olabilir:


  1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık (Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamındaki işletmeler, proje ölçeğinden en az % 50 daha büyük kapasitede olmak zorundadır.)

  2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği ,

  3) Kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliği.

 • Bitkisel üretime yönelik projeler aşağıdaki alanlarda olabilir:

  1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

  2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

  3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

  4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

 • Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

  1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

  2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

  3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,

  kapsar.

 • Örtüaltı ve mantarcılık projeleri hariç diğer projelerin uygulama alanları birden fazla parselden oluşuyor ise parsellerin şu şartlara uyması gerekiyor:
 1. İlgili parseller iki dekardan az boyutta olamaz.
 2. Parseller birbiri ile birleşik olmalıdır.
 3. Parsellerden en az bir tanesi projenin yapılacağı köyün sınırları içinde olmalıdır.

2017 Genç Çiftçi Hibe Kredi Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

2017 Genç Çiftçi Hibe Kredi Başvurusu 5 Nisan 2017 tarihinde başlayacak.

Genç çiftçilere hibe kredisine kimler başvurabilir?

Bu hibe kredisini alabilmek için bazı şartlara uymak gerekiyor. Bunları sıralayalım:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 18 – 41 yaş arasında olmak (41 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.)
 • Hibe başvurusu yapacak kişilerin okur – yazar olması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihinden itibaren bir yerde sigortalı olarak çalışmamak gerekiyor.
 • Başvuru tarihinden itibaren örgün eğitim görmemek gerekiyor.
 • Başvuru tarihinden itibaren KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak gerekiyor.
 • Sunacağınız proje ile daha önceden diğer hibelerden yararlanmış olmamak gerekmektedir.

Genç çiftçilere hibe kredi başvurusu nasıl yapılır?

Krediye başvuru yapabilmek için kırsal alanda yaşamak ya da kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmek gerekiyor. Başvurunuzu da ikamet ettiğiniz ya da ikamet etmeyi taahhüt ettiğiniz kırsal alanın bağlı olduğu il ya da ilçe Tarım Müdürlüklerinden yapabilirsiniz. Kırsal alan tanımı ilgili kanunda ‘nüfusu 20.000’den az olan yerleşim birimleri’ şeklinde tanımlanmıştır.

Genç çiftçilere hibe kredi başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

Başvuru için istenen belgeler şunlardır:

 • Kimlik aslı ve fotokopisi,
 • Kişinin bir yerde çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan belge,
 • Müdürlüklerden verilecek başvuru dilekçesi,
 • Müdürlüklerden verilecek proje tanıtım formu,
 • Müdürlüklerden verilecek imzalı taahhütname,
 • Yatırım yapılacak olan yer başvuru sahibine ait ise, ilgili yerin tapu belgesi,
 • Başvuru sahibinin proje konusunda eğitimi varsa eğitim belgesi
 • Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi
 • Başvuru yapacak kişi engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını ise bu durumu kanıtlayan belgeler,
 • Diploma sureti ya da okur yazarlık belgesi.

Kredi hibe sözleşmesi aşamasında istenen belgeler şunlardır:

 • Kişinin, yatırım yapmak istediği yerde ikamet ettiğini kanıtlayan belge,
 • Yatırım yapılacak yer kredi alacak şahsa aitse tapu belgesi, kiralık ise kira sözleşmesi istenecektir.

Bakanlık tarafından tavsiye edilen genç çiftçi projeleri nelerdir?

Bakanlık genç çiftçilere proje konuları kapsamında bazı tavsiyeler sunmuştur. Bu projeler tavsiye niteliğindedir. Yani illa bu proje konularını kullanmak zorunda değiller. Tavsiye edilen projeler şunlardır:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tavsiye projeleri

 • En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi.
 • En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz ) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi.
 • En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi.

Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği tavsiye projeleri

 • En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesini,

Serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği tavsiye projeleri

 • En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi.
 • En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi.

İpekböceği yetiştiriciliği tavsiye projeleri

 • En az 80 m2’ lik alanda, 6 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları,  200 adet plastik ağ,  1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi.

Bitkisel üretime yönelik tavsiye projeler

Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri

 • En az 10 dekarlık alan içerisinde bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
 • En az 10 dekarlık alan içerisinde bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrilmiş, pülverizatör ve çapa makineli kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
 • En az 6 dekarlık alan içerisinde, en az 500 adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi ya da etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrilmiş ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makineli kapama bahçe tesisi projesi.
 • En az 4 dekarlık alan içerisinde, en az 800 (sekiz yüz) adet bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli ve askı sistemi ya da terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makineli kapama bahçe tesisi projesi.
 • En az 5 dekarlık alan içerisinde en az 1.250 adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatör veya  içerikli bağcılık projesi.
 • En az 4 dekarlık alan içerisinde en az 2.000 adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi ya da pülverizatörlü ahududu yetiştiriciliği projesi,
 • En az 4 dekarlık alan içerisinde en az 1.500 adet sertifikalı fidan ile, askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör ya da çapa makineli böğürtlen yetiştiriciliği projesini,
 • En az 5 dekarlık alan içerisinde en az 250 adet sertifikalı fidan ile askı sistemi ya da terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makineli kivi yetiştiriciliği projesi,
 • En az dekarlık alan içerisinde en az 20.000 adet fide ve basınçlı sulama sistemli, kapama malçlı ve pülverizatörlü çilek yetiştiriciliği projesi.

İç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri

 • En az 5 dekarlık açık alan içerisinde, en az 2.000 adet saksılı süs bitkisi ile basınçlı sulama sistem ya da etrafı tel (dikenli-kafes Tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili süs bitkisi yetiştiriciliği projesi,
 • En az 1000 metrekarelik alanda kontrolü örtü altı tesisinde olan ve basınçlı sulama sistemli doğal çiçek soğanı, kesme çiçek, saksılı iç ya da dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projesi.

Kontrolü örtü altı yetiştiriciliği projeleri

 • En az 1000 metrekarelik alan içerisinde, basınçlı sulama sistemi olan, kontrolü örtü altı tesisinde olan sebze ya da muz yetiştiriciliği projesi.

Kültür mantarı üretimi projeleri

 • En az 100 metrekarelik alanda 25 ton kompost, 3 kat ranza sistemi, sırt pompası, sulama sistemi, 1 adet vantilatör, aspiratör, higrometre ve termometreli beyaz şapkalı kültür mantarı üretimi projesi.
 • En az 1 000  metrekarelik alanda kontrolü örtü altı tesisi olan, 20 ton kompost içerikli, pleurotus cinsi istiridye mantarı, kaya mantarı yetiştiriciliği projesi.

Yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tavsiye projeler

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik ve bir adet çapa makinesi ve pülverizatör içerikli projeler

 • En az 10 (on) dekarlık alanda, çok yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki üretim ve en az 10 dekarlık alanda ve mibzer içerikli en az 2 yıllık sözleşmeli üretim ile tek yıllık yöresel ürün ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesi.
 • En az 10 dekarlık alanda, basınçlı sulama sistemli ya da etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, diskaro ya da çoklu tırmık içerikli çok yıllık yöresel ürün ve tıbbi ve aromatik bitki üretim projesi.
 • En az 10 dekarlık alanda ürün yetiştirme ve en az 250 kg/yıl yağ ve bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası içerikli lavanta, kekik, biberiye vb. bitki üretim ve işleme projesi.

Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.


Kaçırma!

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Corona Virüs Kredisi

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Nasıl Başvurulur?

İçindekiler1 BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NEDİR?1.1 TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?1.2 BİREYSEL TEMEL …

4 yorumlar

 1. Avatar

  Genç çiftçilere hibe kredisi konusunda son başvuru tarihi belirtir misiniz ?

  • Avatar

   2017 yılı başvuruları henüz başlamadı. Müdürlüklere tebliğ gönderilince başvurular başlayacak. Başvuru tarihleri belli olunca bu sayfadan paylaşacağız.

 2. Avatar

  BEN LAVANTA YETİŞTİRMEK İSTİYORUM 2018 YILINDA BU ŞEKİLDE BİR HİBE VAR MIDIR?
  SAYGILARIMLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir