Anasayfa / Genel / 30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Yasası Mecliste Kabul Edildi

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Yasası Mecliste Kabul Edildi


30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyeleri Verilmeye Başlandı

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Yasası 21 Mart 2017 itibariyle yürürlüktedir. Hak sahibi emekliler maaşlarını aldıkları bankalardan alacaklarını talep edebilirler.

30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen bazı emekli vatandaşlar, emekli ikramiyelerini 30 yıl hizmet süresi hesabına göre almışlardı. Bu durum 18 Ocak 2017 tarihinde yasalaşan torba yasa ile çözüme kavuşturuldu. Meclisten geçen 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi yasası yakın zamanda Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Emekli vatandaşlarımızın dikkatle takip ettiği 30 yıl üstü emekli ikramiyesi yasası ile ilgili araştırma yaptık. 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi yasası nedir? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi alacak? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi kimlere verilecek? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi ne kadar? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve nasıl verilecek? Cevaplar yazımızda… 30 yıl üstü emekli ikramiyesi kanun tasarısı metni yazıya eklenmiştir.


30 yıl üstü emekli ikramiyesi yasası nedir?

Sigortalı olarak 30 yıldan fazla çalışmasına rağmen 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli ikramiyesi alan binlerce emekli vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda bulunan emekliler yıllardır SGK’dan alacaklı durumdalar. Bu yasa tasarısı da mevcut problemi çözmek için hazırlandı ve 18 Ocak 2017 tarihi itibariyle mecliste kabul edildi.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi yasası detayları

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi yasası detayları şu şekilde:


  • İlgili kanun yürürlüğe girmeden önce, 30 yıldan fazla hizmet süresi olmasına rağmen 30 yıllık hesaba göre emekli ikramiyesi almış emekliler ya da hak sahipleri, 30 yıllık süreyi geçen her tam hizmet yılı için para alacaklar.
  • Bu kapsamdaki vatandaşlar, 30 yıl sonrası her tam hizmet yılı için, kişinin emekli olduğu tarihe ait emekli keseneğine esas aylık unsurlar üzerinden ve emekli aylıklarının başlangıç tarihinine ait katsayılar üzerinden para alacaklar.
  • Bu yasadan faydalanmak için, yasanın yürürlüğe girme tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapmanız gerekiyor.
  • Başvuru yaptığınız tarihten itibaren 3 ay içinde 7500 TL‘ye kadar ödeme alabilirsiniz. Alacağınız 7500 TL’den fazla ise kalan kısmı  ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde alabileceksiniz.
  • 30 yılı aşan her hizmet yılı için en az 50 TL ödeme yapılacaktır.
  • Yasa yürürlüğe girmeden önce başvuru yapıp dava açmamışsanız; başvurunuz yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılacaktır.
  • Daha önceden bu konuda bir dava açtıysanız, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra dava konusuz kalacağından mahkemenin kararına yer olmayacaktır. Bu durumda mahkeme yargılama giderleri idare üzerine kalacaktır.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun tasarısı mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Tahminimiz 2017 Şubat ayı içinde kanun yürürlüğe girecektir.

Kimler 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi alacak?

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

30 yıl üzeri hizmeti bulunan ancak 30 yıllık emekli ikramiyesi alan emekliler ve vefat eden emeklinin maaşını alan hak sahipleri, bu yasadan faydalanabilecekler.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi ne kadar? 30 yıl üzeri emekli ikramiyesi üst sınırı ne kadar?

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre hiç bir şekilde ikramiye tutarı 100.000 TL’yi aşamayacak. Alt sınır ise 30 yıldan sonraki her hizmet yılı için 50 TL’dir.

30 yıl üzeri emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve nasıl verilecek?

Alacağınız için kanun yürürlüğe girer girmez 1 yıl başvuru yapmanız gerekmektedir. 7500 TL’ye kadar olan 30 yıl üzeri emekli ikramiyeleri başvuru tarihinizi takip eden 3 ay içinde ödenecektir. İkramiye 7500 TL’den fazla ise, geçen kısmı, size yapılan ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte, sonraki yılın aynı ayı içerinde alabileceksiniz.

30 yıl üstü emekli ikramiyesi kanun tasarısı metni

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Madde 1:

Maddenin Gerekçesi:

”Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki otuz yıllık üst sınır Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Kararının yürürlük tarihi olan 7/1/2015 tarihinden sonra ilk defa aylık bağlananlara ödenecek emekli ikramiyesinde otuz yıllık üst sınır aranmamış ve ilgililerin emekli ikramiyesine müstahak oldukları hizmet sürelerinin tamamına, her tam hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır. Anayasanın 153 üncü maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği hükmü sebebiyle, söz konusu iptal Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine, otuz fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamıştır. Ancak, söz konusu uygulamaya karşı açılan iptal davaları Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine sonuçlanmıştır. Bu çerçevede madde ile, konunun kanuni düzenleme yapılması suretiyle çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır.”

30 yıl üstü emekli ikramiyesi kanun tasarısı metni:

”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.”

Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.


Kaçırma!

Unutulan Banka Hesabı Sorgulama 2019 listeler

Bankada Unutulan Paralar 2019 – Sorgulama ve Geri Alma

Kişilere ve kurumlara ait banka hesaplarında belli bir süre hareket olmayınca bu hesaplar Türkiye Bankalar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir