Anasayfa / Genel / 2017 Zorunlu / Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

2017 Zorunlu / Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)


Ocak 2017 tarihinden itibaren işleme başlanmış, çoğumuzu ilgilendiren ve hepimizin merak ettiği Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi ( BES ) ile ilgili konuya değinmek istiyorum.

Peki, nedir bu Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ?
Bütün çalışanlar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilecek mi?       Kapsamı nedir?
Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkış mümkün müdür?
Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu mu?
Bütün bu soruların cevabını aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.


Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te yer alan BES’in kapsamı: “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan kırk beş (45) yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte kırk beş yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri kapsar.”

Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu mu? Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkış mümkün mü?

Bu sistemden çıkma imkanımız bulunduğundan dolayı tam manasıyla zorunlu diyemeyiz. Sistemden çıkmamız için, bize bildirildikten sonra iki (2) ay içerisinde sözleşmeden cayma hakkımız bulunmaktadır.
Sistem içerisinde 10 yıl boyunca kalıp, 56 yaş şartını sağlayanlar ise emekliliğe ve devlet katkısına hak kazanmış olabilecekler.
Devlet tarafından maaşlardan kesilip BES’e ödenecek katkı paylarına devlet yüzde 25 katkıda bulunacak.
3 yıl içerisinde sistemden çıkış yapıldığı takdirde hiçbir şekilde devlet katkısı alınamıyor.
3 ile 6 yıl arasında sistemde kalanlar, devlet katkısının yüzde 15’ini,
6 ile 10 yıl arasında sistemde kalanlar, devlet katkısının yüzde 35’ini
10 yılını tamamlayanlar ise yüzde 60’ını alabilecekler.


Özel sektör’de çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’e Dahil Edilmesi

Bahsi geçen yönetmelik kapsamında 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendine göre ; İşverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Peki tüm çalışanlar aynı anda mı Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilecektir?

Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 tarihinden yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, sürecin daha sağlıklı, verimli ve etkin işlemesi için sisteme kademeli olarak geçilecektir. Kademeli geçiş sistemine göre Bireysel Emekliliğe Otomatik Katılım’a geçiş tarihleri şöyledir:

İşyerleriGeçiş Tarihleri
·        1.000 ve üzeri çalışanı olan işletmeler1 Ocak 2017
·        250-999 çalışanı olan işletmeler ve merkezi bütçeli kamu idareleri1 Nisan 2017
·        100-249 çalışanı olan işletmeler1 Eylül 2017
·        50-99 çalışanı olan işletmeler ve mahalli idareler ile kamu iktisadi teşekkülleri1 Ocak 2018
·        10-49 çalışanı olan işletmeler1 Temmuz 2018
·        5-9 çalışanı olan işletmeler1 Ocak 2019

Bu bağlamda;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ve merkezi bütçeli kamu idareleri 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak iki yüz elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

Bu yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Yukarıda belirttiğimiz tarihlerde veya belirtilen tarihlerden sonra işe girenler, iş sözleşmesinin başlamasıyla birlikte otomatik olarak emeklilik planına dahil edilirler.

İşverenin birden fazla iş yeri var ise burada bütün personel sayısının toplamı baz alınır.

Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.


Kaçırma!

Unutulan Banka Hesabı Sorgulama 2019 listeler

Bankada Unutulan Paralar 2019 – Sorgulama ve Geri Alma

Kişilere ve kurumlara ait banka hesaplarında belli bir süre hareket olmayınca bu hesaplar Türkiye Bankalar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir